...

Badania aplikacyjne i aparaturowe

Zapewne spotkaliście się kiedyś z poniższymi hasłami.

„100% badanych potwierdza, że krem jest wygodny w użyciu i szybko się wchłania”, „100% badanych stwierdziło, iż tonik przyjemnie odświeża skórę”. Tylko co one, tak naprawdę, oznaczają?

Są to wyniki badań aplikacyjnych. Dzięki tym badaniom można uzyskać szczegółowe informacje na temat wrażeń dotyczących: konsystencji, zapachu, uczucia wchłaniania, łatwości rozprowadzania. Na wyniki mają wpływ indywidualne upodobania ochotników czy ich nastrój. 

Za pomocą badań aplikacyjnych nie określa się poziomu skuteczności. To po prostu subiektywne wyrażenie odczuć ochotników. Niemierzalne w żaden sposób. 

Badania aparaturowe to szczegółowe informacje na temat stopnia zmian (poprawy) parametrów skóry. Otrzymujemy obiektywny, powtarzalny wynik wyrażony liczbą. Świadczą one o rzeczywistym działaniu produktu. 

Zazwyczaj pomiary za pomocą aparatury wykonuje się przed pierwszym użyciem produktu i po jednorazowej lub wielokrotnej aplikacji. Badania wykonywane są w laboratoriach badawczych w ściśle określonych warunkach, co daje gwarancję precyzyjnych wyników.

Kolejną bardzo ważną zaletą badań aparaturowych, jest fakt, że badany jest konkretny, gotowy już produkt. Pamiętajcie, że surowiec użyty w jakimś kosmetyku, choćby miał fantastyczne i najlepsze możliwe parametry, to w tej konkretnej formulacji i w tej konkretnej masie może zachować się inaczej, bo zmieniają się warunki w jakich działa.

Już wiesz dlaczego wszystkie nasze produkty wysyłamy na badania aparaturowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk zakupów0

Koszyk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.